vi-vn.facebook.com

Chào mừng bạn đến với Facebook - Đăng nhập, Đăng ký hoặc Tìm hiểu thêm
Facebook là một tiện ích mang tính xã hội, kết nối mọi người với bạn bè và những người đang làm việc, học tập và đang sống xung quanh. Mọi người sử dụng Facebook để duy trì liên lạc với bạn bè, tải lên số lượng hình ảnh không giới hạn, chia sẻ liênHas Alexa Rank of # 1 and Google Page Rank of # 7.

Updated 723 days, 18 hours, 34 minutes Ago ( Update )

backlink for vi-vn.facebook.com

Alexa stats ( Rank: #1 )

Compare this site to:

traffic alexa for vi-vn.facebook.com

Visitors by Country for: vi-vn.facebook.com

About site

Subdomain vi-vn.facebook.com is sub domain of facebook.com
IP Address 173.252.100.20
Keyword
Popular Keyword facebook, fb, facebook login, face, فيس بوك, www.facebook.com, facebook.com, facebook en español, الفيس بوك, face book,
Outbound link developers.facebook.com,
View all Out link vi-vn.facebook.com
Inbound links View all In link vi-vn.facebook.com
Other domain accounts.google.com, adwords.google.com, books.google.com, chrome.google.com, code.google.com, 03964.com, 1000loanez.wordpress.com, 1010jz.com, 102426.dggoo.com, 10ftcontainer.nl,

HTTP Headers

Header are:
HTTP/1.1 200 OK
Cache-Control: private, no-cache, no-store, must-revalidate
Expires: Sat, 01 Jan 2000 00:00:00 GMT
P3P: CP="Facebook does not have a P3P policy. Learn why here: http://fb.me/p3p"
Pragma: no-cache
X-Content-Type-Options: nosniff
X-Frame-Options: DENY
X-UA-Compatible: IE=edge,chrome=1
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Set-Cookie: datr=n1uSUA9j2BWNB4gef5qbD0zF; expires=Sat, 01-Nov-2014 11:23:11 GMT; path=/; domain=.facebook.com; httponly
Set-Cookie: reg_ext_ref=http%3A%2F%2FNetwork-Tools.com; path=/; domain=.facebook.com
Set-Cookie: reg_fb_gate=http%3A%2F%2Fvi-vn.facebook.com%2F; path=/; domain=.facebook.com
Set-Cookie: reg_fb_ref=http%3A%2F%2Fvi-vn.facebook.com%2F; path=/; domain=.facebook.com
Content-Type: text/html; charset=utf-8
X-FB-Debug: rG8MxsADRibV2COid+h80+its1KWtxTASlGNfGi5wX4=
Date: Thu, 01 Nov 2012 11:23:11 GMT
Connection: keep-alive
Content-Length: 38412


DNS Records


Retrieving DNS records for vi-vn.facebook.com...

DNS servers
glb2.facebook.com [69.171.255.10]
glb1.facebook.com [69.171.239.10]

Answer records
star.facebook.com SOA
server: glb1.facebook.com
email: dns@facebook.com
serial: 2011078501
refresh: 10800
retry: 3600
expire: 604800
minimum ttl: 86400
500s
star.facebook.com NS  glb2.facebook.com 86400s
star.facebook.com NS  glb1.facebook.com 86400s
star.facebook.com A 66.220.149.90 0s
star.facebook.com A 66.220.149.96 0s
star.facebook.com A 66.220.152.20 0s
star.facebook.com A 66.220.152.36 0s
star.facebook.com A 66.220.156.33 0s
star.facebook.com A 66.220.156.49 0s
star.facebook.com A 66.220.156.65 0s
star.facebook.com A 66.220.156.82 0s
star.facebook.com A 66.220.158.20 0s
star.facebook.com A 66.220.158.59 0s
star.facebook.com A 69.63.189.63 0s
star.facebook.com A 69.63.189.64 0s
star.facebook.com A 69.63.190.72 0s
star.facebook.com A 69.63.190.76 0s
star.facebook.com A 69.171.224.36 0s
star.facebook.com A 69.171.228.48 0s
star.facebook.com A 69.171.228.72 0s
star.facebook.com A 69.171.228.76 0s
star.facebook.com A 69.171.229.18 0s
star.facebook.com A 69.171.229.40 0s
star.facebook.com A 69.171.229.76 0s
star.facebook.com A 69.171.234.23 0s
star.facebook.com A 69.171.234.39 0s
star.facebook.com A 69.171.234.100 0s

Authority records

Additional records

Trace

69.171.224.36 is from United States(US) in region North America

TraceRoute from Network-Tools.com to 69.171.224.36 [vi-vn.facebook.com]
Hop (ms) (ms) (ms)      IP Address Host name
  0    0    0       206.123.64.42   -  
  0    0    0       173.219.246.92  173-219-246-92-link.sta.suddenlink.net  
  0    0    0       206.223.118.115  equinix.br01.dfw1.tfbnw.net  
  23    23    23       204.15.22.69  ae7.bb01.ord1.tfbnw.net  
  24    24    23       31.13.29.5  ae0.bb02.ord1.tfbnw.net  
  91    97    91       204.15.20.53  ae22.bb02.prn1.tfbnw.net  
  88    88    88       74.119.79.107  ae1.dr02.prn1.tfbnw.net  
  89    89    89       74.119.79.55  po1021.csw01b.prn1.tfbnw.net  
  89    89    89       69.171.224.36  star-slb-ecmp-01-prn1.facebook.com  

Trace complete